Priser og leiebetingelser

 Leiepriser: Enkelkajakk Dobbelkajakk
Dagsleie  300 kr 450 kr
 

Inkludert i leieprisen er: Kajakk, åre, padlevest, spruttrekk, en tørrpose, årepose og pumpe

Tørrdrakt kan leies for kr 250 pr døgn.preview

Leiebetingelser:

  1. Leietaker må fremvise «Vått kort» – grunnkurs fra Norges Padleforbund, eller BCU 2star for å leie.
  2. Padleturer.no v/ Øyvind Bliksvær forplikter seg å leie ut kajakker og utstyr i god stand og egnet til bruk i vårt miljø.
  3. Leie betales på forhånd. Legitimasjon kreves.
  4.  Å padle kajakk leid fra Padleturer.no v/ Øyvind Bliksvær er helt på egen risiko. Leietaker er ansvarlig for at padling er i henhold til gjeldende regelverk.
  5. Leietaker forplikter seg på hensynsfull behandling av kajakk og utstyr. 
  6.  Leietaker plikter å bringe kajakken tilbake til avtalt tid og leveringssted.
  7. Ved tyveri skal leietaker straks melde fra til politiet og utleier.
  8. Leietaker er erstatningspliktig for større skader eller tap av kajakken.